Idén med Radio Totalnormal är att ge en röst till människor som inte har någon samt motarbeta dom fördomar som finns kring psykisk ohälsa.