Hjärnfonden är en ideell skattebefriad insamlingsstiftelse med syfte att främja forskning och sprida information om hjärnan samt att minska skamkänslor kring hjärnans sjukdomar. En aktiefond med samma namn finns där 2 % årligen går till stiftelsen Hjärnfonden.