Det amerikanska företaget Pfizer med antipsykotikat Zeldox, har en mycket bra presentation av schizofreni. Det går också att via webben gratis beställa broschyren "Information om schizofreni och dess behandling". För sjukvårdspersonal finns också en tidning Serip tillgänglig i pdf-format. Denna sektion är också bra.