Barn och ungdomspsykiatrin i Stockholm. Har bl.a forum