Psykiatrinätverket; Barn som anhöriga – är för närvarande en arbetsgrupp med personer från olika organisationer och verksamheter som verkar för att ett nationellt nätverk ska bildas för professionella som i sitt arbete möter barn till föräldrar med psykisk ohälsa.