Siv Wetterberg arbetar som getaltterapeut med personer som hör inre röster, enligt Prof. Marius Rommes metod, Maastricht intervjun. Jag håller även föredrag i ämnet Inre röster. Samtalsgrupper för anhöriga. Utbildning av Maastricht intervjun.