KBT behandling för framför allt depression och ångestbesvär. Våga tala kurser samt handledning av arbetsgrupper.