Här finns information om kognitiv beteendeterapi, som har effekt vid schizofreni. Socialstyrelsen har föreslagit att denna terapi skall användas, men kostnaden diskuteras.