En internationell förening för psykologiska behandlingsmetoder för schizofreni. Professor Johan Cullberg sitter i styrelsen och en svensk avdelning är under bildande.