Inte så sjuk som du tror...

Årligt vårdbehov vid schizofreni, schizoaffektiv och vanföreställningssyndrom: 

Inlagd:   6,4 dagar
Läkarbesök:  1,4
Sköterskebesök: 18,6
Kuratorbesök:    1,2
Annan personal:  6,3

199 personer i Sverige år 2007. Läs mer hos IHE.

50 % av psykiatrins vårdplatser är lika delar tvångsvård och rättspsyk (hot & misshandel), där 75 % har missbruk.

Vid schizofreni får 4 % tvångsvård varje år och 1 % sitter på rättspsyk. Tvångsvård alltså vart 25:e år och rättspsyk vart 500:e år.

Testa Viska-appen

Viska erbjuder gratis en självhjälpsapp.

För äldre android finns installationspaketet här och för android 7 och över här.

Om du har ios , android och PC, så finns den som webb-app att testa här:

https://www.viska.se/app

Forumet kan bara läsas nuGå hit för att posta i forum https://www.viska.nu/ 

 

Prenumerera på nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med nyheter. Skriv in din e-postadress i rutan nedan.

10 intressanta psykofarmaka under utveckling

Uppgifter

Klicka på bilden så syns den i ett större fönster

Framtagandet av nya psykofarmaka har drabbats av många bakslag.

Lyckligtvis finns det ett antal nya psykofarmaka under utveckling.

De erbjuder inte bara löften om nya behandlingar för att hjälpa patienter utan de främjar också vår förståelse av hjärnfunktion och dysfunktion.

Följande är ett urval, i ingen speciell ordning, av läkemedel i olika stadier av klinisk utveckling.

Läs mer hos Psychiatric Times.

Holländska forskare har efter litteraturstudier funnit att ökande bevis finns för att cannabis är en riskfaktor för schizofreni.

Risken ökar med minst det dubbla och ökar i proportion till hur mycket cannabis, som använts rapporterar British Medical Journal.

Studien baserar sig på 5 nya, stora, långa kliniska studier i Nederländerna, Sverige, Nya Zeeland och Israel.

De utesluter självmedicineringshypotesen dvs att cannabisanvändningen skulle starta efter det att sjukdomen börjat.

Personer som hade psykotiska problem innan uteslöts från studien och annan typ av missbruk kontrollerades. Därför kunde effekten av cannabis studeras specifikt.

De drar slutsatsen att även om riskökningen i antal insjuknade är litet, så går det ändå inte att helt bortse från fynden.

I Holland har varannan 18-årig pojke och var tredje 18-årig flicka prövat cannabis.

Forskarna säger att denna typ av studier inte 100 % bevisar, eftersom det kan finnas andra underliggande sociala eller biologiska faktorer.

Hälsovårdpolitiker kräver dock inte 100 % bevisning vid sådana här allvarliga sjukdomar och information om denna risk kommer att spridas i hälsoutbildning särskilt riktade till tonåringar.

Kommentar:

I Sverige får väl RSMH och Schizofreniförbundet driva på för att få information till skolor och försöka motarbeta en legalisering av cannabis.

Källa:

BMJ 2003;327:1070

 

Du har inte rätt att posta kommentarer