varför får man schizofreni - Orsakerna till schizofreni?

 • Schizobrain
 • Schizobrain Profilbild Författare till inlägg
 • Besökare
 • Besökare
14 feb 2010 16:47 #274236 av Schizobrain
Vetenskapligt flum inom Schizofreni skapades av Schizobrain
Det går att läsa att man tror Schizofreni orsakas av en tidig störning i centrala nervsystemet. Hur fel låter inte det från medicinska forskare utan egen insikt och förståelse i sjukdomen? Nervkopplingarna mellan sinnena och hjärnan isåfall! Det ligger inbyggt i systemets och samhällens strukturer att felaktigt diagnosticera patienten på det man inte kan förklara med den psykologi som utövas. Schizofreni uppkommer från fel på de sociala systemen och fel på samhället och inte patienten som orsakat själv genom nervskador eller liknande. Det kommer alltid att förnekas att det är det sociala systemen och samhällstrukturerna som är orsaken till Schizofreni. Man kommer aldrig förstå orsakerna till Schizofreni det är bara att inse med den meta vetenskap människan utövar. Det är en psykologisk förklaring bortom vår vetenskap men man kommer aldrig att förstå och erkänna det.

Be Logga in ansluta till konversationen.

Mer
14 feb 2010 17:24 #274242 av tryskey
Svar från tryskey i ämnet Vetenskapligt flum inom Schizofreni
Tycker du gör kloka iakktagelser. Det har oerhört länge förekommit någon sorts kamp mellan medicinska/naturvetenskapliga förklaringsmodeller och sociala/psykologiska. tyvärr har de medicinska/naturvetenskapliga ofta oförtjänt högre status, det beror sannolikt på att de ofta är ganska lätta att förstå för allmänheten och påstår sig entydigt veta vad som är "rätt". Det är ju naturligtvis lockande för folk som söker enkla lösningar. En annan femma är att den medicinska skolan inte har rätt eller är entydiga bara för att de påstår sig vara det. Den medicinska vetenskapen presenterar löpande kunskap de anser vara absolut och sann, men som ändå hela tiden revideras, felbevisas eller förkastas. Resultatet är att den typen av vetenskap inte har mer rätt eller fel än annan vetenskap, och att när det kommer till orsakerna till psykisk ohälsa är det ingen part som i dagsläget sitter inne med hela svaret (oavsett om de påstår sig göra det).

Sedan kan jag säga att du nog förväxlar ordet "vetenskap" med just medicinsk/naturvetenskaplig forskning. Vetenskap består av så mycket mer än dessa två skolor och de orsakssammanband du beskriver (t.ex. samhällsstrukturer och liknande) som orsaker till psykisk ohälsa finns det oerhört mycket vetenskap om inom forskning som har en sociologisk inriktning, t.ex. socialt arbete och socialpsykologi. Den typen av forskning tar ofta in betydligt större sammanhang med i beräkningarna och är därför inte lika enkel och "snärtig" att publicera t.ex. i en dagstidning eller annan media. Därför får den inte heller lika hög status och syns inte lika mycket, och det är väl det eviga dilemmat. Om du förenklar och fördummar forskning når du en större publik, men gör å andra sidan inte särskilt heltäckande slutsatser. Om du däremot har ett mer komplicerat angreppssätt och försöker ta med fler komponenter in i bilden, blir resultatet inte lika lättförståeligt för allmänheten och du får svårare att nå ut med din forskning, även om den i sitt resultat blir mer heltäckande.

Be Logga in ansluta till konversationen.

Mer
14 feb 2010 17:30 #274244 av tryskey
Det du läst handlar helt enkelt om en viss forskningsgren, de har ingalunda patent på "hur det egentligen ligger till". Forskare från olika skolor kommer konstant fram till olika förklaringsmodeller, vissa betonar det medicinska och andra det sociala, någon tredje det psykologiska. Ännu så länge har ingen hittat den absoluta. Förmodligen ligger det korn av sanning i vart och ett av dem, att de alla bidrar till en form av helhet.

Du säger att sociala och samhälleliga förklaringsmodeller till schizofreni förkastas, det kanske de gör av vissa forskare men knappast av alla. Om du är intresserad av att läsa teorier som grundar sig i mer sociala förhållningssätt rekommenderar jag dig att läsa t.ex. Foucault, Bourdieu, Burr, Goffman, m.fl.

Be Logga in ansluta till konversationen.

 • Nissegossen
 • Nissegossen Profilbild
 • Offline
 • Jubelhedersmedlem
 • Jubelhedersmedlem
 • Gubben
Mer
14 feb 2010 18:26 #274264 av Nissegossen
:lol: Jag har Jesusjukan <!-- s:wink: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_wink.gif" alt=":wink:" title="Wink" /><!-- s:wink: --> :mrgreen:

Finns numera här viska.richardhandl.com/index.php Viska 3.1 om schizofreni forum

Be Logga in ansluta till konversationen.

 • Schizobrain
 • Schizobrain Profilbild Författare till inlägg
 • Besökare
 • Besökare
14 feb 2010 18:32 #274269 av Schizobrain
@NisseG

Hur beskriver man "Jesussjukan"? Att vetenskap är endast förankrad i metafysiska sammanträffanden? Att det finns högre vetenskap som vi inte får kontakt med. Jag tror det senare om vetenskap. Vi är bara människor och är inte ämnade att förstå svaren såsom psykologins mysterium.

Be Logga in ansluta till konversationen.

 • Schizobrain
 • Schizobrain Profilbild Författare till inlägg
 • Besökare
 • Besökare
14 feb 2010 18:37 #274272 av Schizobrain

tryskey skrev: Du säger att sociala och samhälleliga förklaringsmodeller till schizofreni förkastas, det kanske de gör av vissa forskare men knappast av alla. Om du är intresserad av att läsa teorier som grundar sig i mer sociala förhållningssätt rekommenderar jag dig att läsa t.ex. Foucault, Bourdieu, Burr, Goffman, m.fl.


Intressant att det finns andra teorier men dessa män anses väl vara samhällsparanoida dårar och inte vetenskapsmän.

Be Logga in ansluta till konversationen.

 • Schizobrain
 • Schizobrain Profilbild Författare till inlägg
 • Besökare
 • Besökare
14 feb 2010 19:11 #274285 av Schizobrain
Svar från Schizobrain i ämnet Vetenskapligt flum inom Schizofreni

tryskey skrev: Sedan kan jag säga att du nog förväxlar ordet "vetenskap" med just medicinsk/naturvetenskaplig forskning. Vetenskap består av så mycket mer än dessa två skolor och de orsakssammanband du beskriver (t.ex. samhällsstrukturer och liknande) som orsaker till psykisk ohälsa finns det oerhört mycket vetenskap om inom forskning som har en sociologisk inriktning, t.ex. socialt arbete och socialpsykologi. Den typen av forskning tar ofta in betydligt större sammanhang med i beräkningarna och är därför inte lika enkel och "snärtig" att publicera t.ex. i en dagstidning eller annan media. Därför får den inte heller lika hög status och syns inte lika mycket, och det är väl det eviga dilemmat. Om du förenklar och fördummar forskning når du en större publik, men gör å andra sidan inte särskilt heltäckande slutsatser. Om du däremot har ett mer komplicerat angreppssätt och försöker ta med fler komponenter in i bilden, blir resultatet inte lika lättförståeligt för allmänheten och du får svårare att nå ut med din forskning, även om den i sitt resultat blir mer heltäckande.


Jag anser som jag skriver att vårt vetende är på en META-nivå där vi inte når upp till den relavanta nivån som ger svaren till allting. Jag har själv ingen annan förklaring annat än att det finns en klubb i universum, med eller utan medlemmar, som har detta vetande och där vi inte kan eller får vara med.

Be Logga in ansluta till konversationen.

Mer
14 feb 2010 21:41 #274332 av tryskey
Svar från tryskey i ämnet Vetenskapligt flum inom Schizofreni

Schizobrain skrev: Jag anser som jag skriver att vårt vetende är på en META-nivå där vi inte når upp till den relavanta nivån som ger svaren till allting. Jag har själv ingen annan förklaring annat än att det finns en klubb i universum, med eller utan medlemmar, som har detta vetande och där vi inte kan eller får vara med.


Spännande tanke! Och jag håller nog med dig om att omfattningen och betydelsen av vår existens inte går att omfatta av oss. Däremot gillar jag mänsklighetens nyfikenhet och ständiga försök till att förstå och utvecklas. Ibland undrar jag om det är det som skiljer oss från djuren, på gott och på ont. Vår nyfikenhet och vilja till utveckling ger ju inte bara bra resultat, vi har ju varit rätt duktiga på att fucka till saker och ting också genom vår klåfingrighet. Ibland kan man undra om det inte varit bättre faill vi bara behållit saker och ting som de var under stenåldern. :rolleyes:

Be Logga in ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.399 sekunder