Vem är det som avgör vad som är psykos och inte?

Mer
12 sep 2017 14:29 #970846 av Utomjordingen
Svar från Utomjordingen i ämnet Vem är det som avgör vad som är psykos och inte?
Precis, så har jag också undrat! Om man hela tiden hör röster som jag gör är man då hela tiden psykotiskt?

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
13 sep 2017 11:48 #971232 av Admin1
Nej enbart röster ger ej psykos. Men kan bero på vilken typ av röster det är eller om man blir störd av rösterna.

Vanföreställningar ingår oftast i psykos men ofta också hallucinationer och tankestörningar. Nu hävdar forskare att psykos utan vanföreställningar kan finnas, men tidigare sas ingen psykos utan vanföreställningar. Vanföreställningar är delvist samma sak som paranoia och de är ofta overkligare vid schizofreni än vid andra psykoser. Ofta består de av att man är förföljd eller spionerad på. Problemet med vanföreställningar är att det inte går att övertyga personen om att de är felaktiga, vilket kan vara frustrerande för omgivningen.

Hallucinationer är oftast röster, men kan omfatta ibland syn, lukt, smärta och känsel också. Vid schizofreni finns nästan unika hörselhallucinationer, som röster som ständigt kommenterar vad som görs och röster som samtalar med varandra. Röster som kommenderar till handlingar anses vara den farligaste rösthallucinationen, eftersom farliga saker kan göras, som att hoppa från en bro. Läs mer om psykotiska röster och röster hos psykiskt friska.

Tankestörningar varierar mycket, men vanligast är tankerusningar (för mycket tankar) och tankestopp (inga tankar alls). Läs mer här.

Upphetsning kan vara ökande rörelser, ökat svar på stimulans, känsligare för sinnesintryck eller ökande humörväxlingar.

Grandiositet. Överdriven uppfattning om sig själv och orealistisk övertygelse om överlägsenhet inkluderande vanföreställningar om ovanliga förmågor, rikedom, kunskap, berömdhet, kraft och moral.

Misstänksamhet/förföljelse. Orealistiska eller överdrivna idéer om förföljelse, som att vara på sin vakt, misstroende, ökande misstänksamhet eller rena vanföreställningar att någon vill skada en.

Fientlighet. Uttrycker ilska eller förargelse, inklusive sarkasm, passivt-aggressivt beteende, glåpord och överfallsbenägen.

Dessa 7 symptom ingår i positiva symptom i PANSS-testet, som används för att mäta symptomen vid psykossjukdomar.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
15 sep 2017 00:08 #971858 av Utomjordingen
Svar från Utomjordingen i ämnet Vem är det som avgör vad som är psykos och inte?
Ok - då vet jag lite bättre!

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
02 feb 2021 20:13 #1318035 av Nobel
Det är svårt att säga vad som är psykotiskt och vad som inte är det. Kan till exempel tycka att religion är en form av masspsykos/vanföreställning som inte klassas som det för att den är accepterad i samhället.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

  • Nissegossen
  • Nissegossen Profilbild
  • Offline
  • Jubelhedersmedlem
  • Jubelhedersmedlem
  • Gubben
Mer
02 feb 2021 20:35 - 03 feb 2021 08:47 #1318046 av Nissegossen
Svar från Nissegossen i ämnet Vem är det som avgör vad som är psykos och inte?
Har mycket religion i detta att göra med mig och min s.k sjukdom läs vad Jesus själv säger mycket av det är som en berättelse från en av oss på viska.se läs Mark 3 vers 20 till kapitlets slut. Påstå inte att Jesus var sjuk, det är vad vetenskapen tutar i oss. Varenda psykiatriker borde enligt honom kastas i det brinnande Gehenna, soptippen utanför Jerusalem om de sade att Jesus var sjuk.

Nåväl från sina sinnen...
www.karnbibeln.se/las/?b=41#c3

Jesus anklagas för att vara demonbesatt (Matt 12:22-30, Luk 11:14-23, 12:10)
20Sedan gick han till ett hus [antagligen Petrus hus i Kapernaum] och folket samlades på nytt, så att han och lärjungarna inte ens kom åt att äta. 21När hans närmaste [hans familj, se vers 31-32] fick höra detta, gick de ut för att föra med sig honom med våld (gripa, arrestera honom) [och föra honom tillbaka till Nasaret]. De sade (gång på gång, deras huvudsakliga samtalsämne var) att han var från vettet (från sina sinnen).
22De skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem [till Galileen] sade att han var besatt av Beelsebul, och det var genom de onda andarnas furste som han kastade ut demonerna. 23Han kallade till sig dem [fariséerna från Jerusalem tillsammans med de lokala judiska ledarna i Kapernaum] och talade till dem i liknelser (illustrationer och jämförelser för att förklara):
"Hur kan Satan driva ut Satan?

[Jesus förklarar orimligheten i detta påstående med två liknelser som alla kan hålla med om:]

24Om ett rike är splittrat (strider mot sig självt),
kan det inte bestå.
25Om en familj är splittrad (strider mot sig själv),
kan den inte bestå.

[Om detta stämmer för nationer och familjer, då gäller det också Satan:]

26Om Satan reser sig upp (gör uppror) mot sig själv och splittras, kan han inte bestå och det är ute med honom. 27Ingen kan gå in och plundra en stark man på vad han äger, om han inte först binder den starke. Sedan kan han plundra hans hus. [Jesus liknar sig vid den som är starkare än Satan och har bundit honom.]

28Sannerligen, människorna ska få förlåtelse för allt, för sina synder och för sina hädelser, hur de än hädar. 29Men den som hädar den heliga Anden får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd."

Finns numera här viska.richardhandl.com/index.php Viska 3.1 om schizofreni forum
Last edit: 03 feb 2021 08:47 by Admin1.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
02 feb 2021 21:36 #1318087 av MsTibbs
Men det krävs att nån märker man är konstig med? Polisen ville köra mig till psyket under den tid jag tror enligt gamla dagböcker jag var psykotisk. 17 år. Första gången. Men det står det inget om i journalen för jag gjorde allt för att bli fri. Psyk sa inlagd, men jar trodde jag skulle vara frisk så länge jag aldrig blev inlagd? 2001 var detta....

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
02 feb 2021 21:52 #1318092 av Geta
Problemet är när varken en själv eller omgivningen märker att man är psykotisk.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Mer
02 feb 2021 22:05 #1318101 av MsTibbs
Ja... jag ”märkte” när jag efter 15 år läste mina dagböcker. Så fattade jag varför killen gjorde slut... tror han blev rädd.

Be Logga in eller Skapa ett konto ansluta till konversationen.

Sidan laddades på: 0.362 sekunder