Samtal med Barbro Sandin psykoterapeut för människor med schizofreni

Jag har gjort en film som porträtterar Barbro Sandin, vårt lands kanske mest omskrivna och stridbara psykoterapeut för människor med schizofreni.

Min utgångspunkt var att Barbro Sandin skulle få tala till punkt om sitt liv och sina professionella erfarenheter.

Det ursprungliga materialet består av sex timmars inspelade band. Ur detta material har jag klippt fram en berättelse på 37 minuter.

Nu ligger filmen klar och kan förvärvas av intresserade på VHS eller DVD.

Filmens målgrupp:
Studenter inom sfären vård, psykologi, socialt arbete.
Yrkesverksamma inom vården och den sociala sektorn, brukare, intresseorganisationer och anhöriga som bistår människor i psykisk kris.

Lars Lejring
Journalist/dokumentärfilmare