American Association for the Advancement of Science är världens största vetenskapliga organisation.

På ett möte nyligen prisades de banbrytande behandlingsrekommendationerna (NICE) från England, som infört kognitiv beteendeterapi mot schizofreni.

Professor Philippa Garety, England säger att effekten är likvärdig med de nya antipsykotiska läkemedlen och ger en genomsnittlig symptomreduktion på 20-40 %, men utan biverkningar.

Behandlingen hjälper genom att identifiera de negativa tankar som styr känslorna. Det är ett sätt att tillsammans med patienten testa nya sätt att tänka och uppträda.

Orsaken till diskussionen var att den genetiska känsligheten för schizofreni är mycket vanligare i befolkningen än vad man tidigare trott - 10 - 20 %. Professor Friedman sa att: Vid information om stigmat, så stöder detta att schizofreni är inget ovanligt fel utan resultatet av en komplex association mellan vanliga faktorer. Några av de vanliga faktorerna är sannolikt del av hjärnans funktionella mångsidighet, som annars berikar vårt samhälle.

Hälsovårdsministern i USA ansåg nyligen att stigmat var det största hindret mot effektiv behandling mot svår psykisk sjukdom.

Allmänhetens attityd till symptomen vid schizofreni försvårar ansträngningarna att upptäcka och behandla sjukdomen.

Kommentar:

Även Socialstyrelsen har rekommenderat införande av kognitiv beteendeterapi, men först skulle en ekonomisk kalkyl göras, eftersom vården skulle fördyras med 25 %. Kanske räknade man inte med några positiva effekter? Intressant är att c:a 20 % av de med schizofreni står för 80 % av vårdkostnaderna. En ny effektiv behandling för de som får otillräcklig effekt av läkemedel kan därför spara mycket pengar för samhället. Problemet i Sverige är att psykologerna inte kan kognitiv beteendeterapi. Därför kan kanske webbaserad terapi eller kognitiv terapi i bokform vara nödvändiga alternativ initialt.

Källa:

Eurekalert