En psykolog skriver om psykoser och menar att de orsakas av kroniskt undertryckt ilska eller ursinne.

Ett annat psykologiskt sätt att förklara psykoser är att de är en stor störning av verkligheten, därför att verkligheten är oacceptabel.

I ett annat psykologiskt perspektiv uppträder psykos när medvetandet tas över av det undermedvetna.

I Jungiansk psykologi anses psykos vara en sjuklig form av introversion, där personen drar sig tillbaka fullständigt från den stressiga, traumatiserande och utstötande yttre världen till sin egen inre värld.

Psykologen menar också att alla kan drabbas av en psykos under vissa omständigheter och att ingen är fullständigt skyddad eller immun.

Läs mer på Psychology Today.

Du har inte rätt att posta kommentarer