Datainspektionen är kritisk till säkerheten och informationshanteringen hos organisationer som erbjuder kognitiv beteendeterapi via internet.

Läs mer hos Dagens Medicin.