Psykologisk behandling uppfattas ofta som oskadlig.

Men trots det finns exempel på oväntade negativa effekter, är det bara undantagsvis som forskningen om psykologiska metoder över huvud taget kommenterar biverkningar.

Läs mer i SBU:s tidning Vetenskap & Praxis sid 10.