På senare år har stödet för psykodynamisk psykoterapi för behandling av schizofreni minskat.

Det är inte enbart på grund av bristande effekt utan beror snarare på ett skifte från traditionella metoder till mer nya inriktningar.

Emellertid så tyder en ny dansk studie på att psykodynamisk psykoterapi är fortfarande en behandling att räkna med.

Undersökningen visade att de som fick stödjande psykodynamisk psykoterapi förbättrades på alla nivåer i funktionsförmåga liksom vad gäller psykossymptom.

Under de två år behandlingen skedde var det signifikanta förbättringar i socialfunktion och signifikanta minskningar i missanpassningssymptom.

Forskarna tycker att terapin skall inriktas för lösa hinder i processering av känslor, mentalfunktionsförmåga relaterat till känsla av jaget och utveckling samt vidmakthållande av relationer.

Kognitiv utveckling och uppmärksamhet skall också inkluderas för de som har sådana problem.

Läs mer hos GoodTherapy.

Du har inte rätt att posta kommentarer