KBT har ganska länge ansetts ha bevisad effekt mot schizofreni och därför rekommenderats.

Forskare har nu analyserat alla undersökningar av KBT mot schizofreni och kommit fram att behandlingen inte verkar ge effekt mot positiva och negativa symptom.

Läs mer hos BJPsych.