Det finns strikta regler för vilka fysiska diagnoser man inte får behandla om man inte har rätt kompetens, men psykiskt sjuka, exempelvis personer med självmordsrisk, skyddas inte från kvacksalvare. 

Finns exempel på sådan terapi, som kostat 100000 kr.

Vi kräver en lagändring som förbjuder olegitimerad personal att behandla svår psykisk sjukdom, skriver 20 psykologer, politiker och organisationsföreträdare.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Kommentarer   
Geta
#2 Geta 2014-06-10 17:41
Jag fick börja i psykoterapi hos en läkare inom psykiatrin. Sedan startade hon eget, privat. Hon erbjöd mig att följa med. Vilket jag gjorde. Har haft väldig nytta av den psykoterapin. Hon hjälpte mig att bli självständig.
Admin1
#1 Admin1 2014-06-10 17:12
Minns att bara en person på sajten gått till privat terapeut. Den terapeuten lovade att hon skulle bli frisk om hon fortsatte med terapin ytterligare. Annars verkar inte folk med schizofreni gå till privata terapeuter utan den terapi man gått i har skett inom psykiatrin.

Men visst är det viktigt med legitimationskrav på terapeuter för att garantera en så effektiv behandling, som möjligt. Idag verkar ju vem som helst ägna sig åt psykoterapi inklusive patienten själv via självhjälpsböcker som finns i KBT och beteende aktivering för 130 kr/st.

Ett problem för psykologer är att de ligger 50-100 år efter läkarna vad gäller krav på randomiserade studier för krav på bevisad effekt. Man tycker sig ana att psykologerna tycker en terapi är bra för att de själva sett effekt och så aningslöst var det förr i medicinen men inte dag. Kanske borde kliniska psykologer få ensamrätt att utåt representera psykologerna var gäller behandling av psykisk sjukdom av grövre kaliber.

Du har inte rätt att posta kommentarer