Det finns strikta regler för vilka fysiska diagnoser man inte får behandla om man inte har rätt kompetens, men psykiskt sjuka, exempelvis personer med självmordsrisk, skyddas inte från kvacksalvare. 

Finns exempel på sådan terapi, som kostat 100000 kr.

Vi kräver en lagändring som förbjuder olegitimerad personal att behandla svår psykisk sjukdom, skriver 20 psykologer, politiker och organisationsföreträdare.

Läs mer i Dagens Nyheter.