I världens bästa vetenskapliga tidskrift Nature föreslås att effekterna av psykologiska behandlingar skall undersökas ungefär på samma sätt som man gör idag med psykofarmaka för att ta reda på i mer i detalj hur psykoterapin utövar sin effekt i själva hjärnan.

De psykologiska behandlingar som har bevisad effekt ger dock bara symptomminskning hos ungefär 50 %, så det finns utrymme för förbättringar om man vet mer om hur effekten uppstår.

Arbetet bör ske i 3 steg:

1. Ta reda på hur dagens psykologiska behandlingar verkar

2. Förbättra psykologiska behandlingar och skapa nya

3. Skapa samarbete mellan kliniska forskare och labbforskare.

Läs mer i Nature.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2014-08-05 18:40
Så här skriver de om effekten av psykologiska behandlingar:

"Men evidensbaserade psykologiska behandlingar behöver förbättras. Även om majoriteten av patienterna gynnas, bara ungefär hälften får en kliniskt betydelsefull minskning av symptom eller fullständig remission, åtminstone för de vanligaste tillstånden. Till exempel, även om effektsvarsfrekvensen varierar mellan studierna, ca 60% av individer visar signifikant förbättring efter KBT för OCD, men nästan 30% av dem som börjar terapi fullföljer den inte. Och i genomsnitt mer än 10% av dem som har förbättrats får sedan återfall. För vissa tillstånd, till exempel bipolär sjukdom är inte psykologiska behandlingar effektiva eller är i sin linda."
Geta
#2 Geta 2014-07-18 21:11
Admin1, du har missförstått det hela. Du har inte gått i samtalsterapi. Man brukar sällan ligga ner då. Det är inte som med psykoanalys.
Admin1
#1 Admin1 2014-07-18 20:16


Soffliggare går till labbet.

Funderade faktiskt på någon roligare bild än vad Nature kan prestera. Men deras bild var ganska bra också.

Du har inte rätt att posta kommentarer