I världens bästa vetenskapliga tidskrift Nature föreslås att effekterna av psykologiska behandlingar skall undersökas ungefär på samma sätt som man gör idag med psykofarmaka för att ta reda på i mer i detalj hur psykoterapin utövar sin effekt i själva hjärnan.

De psykologiska behandlingar som har bevisad effekt ger dock bara symptomminskning hos ungefär 50 %, så det finns utrymme för förbättringar om man vet mer om hur effekten uppstår.

Arbetet bör ske i 3 steg:

1. Ta reda på hur dagens psykologiska behandlingar verkar

2. Förbättra psykologiska behandlingar och skapa nya

3. Skapa samarbete mellan kliniska forskare och labbforskare.

Läs mer i Nature.