Introduktionsvideon, men det finns 5 till

Schizophrenia.com har en sida med videos om behandling med KBT mot schizofrenisymptom, som röster, vanföreställningar och negativa symptom.

KBT rekommenderas av många för att minska schizofrenisymptom inklusive Socialstyrelsen.

I år har kommit en utvärdering, som hävdar att KBT ger knappt någon effekt vid schizofreni.

Samtidigt så befinner sig en starkare KBT mot schizofreni under utveckling, som verkar inte bara ha effekt mot symptom utan också minska psykoser, vilket den gamla KBT:n inte klarade.

Se videona hos Schizophrenia.com.