Magnus Lindwall

Försök bli bättre på det som du tycker är viktigt i livet. Det är en nyckel till att bygga upp en stabil självkänsla, menar forskaren Magnus Lindwall.

Han är starkt kritisk till de råd som ofta finns i självhjälpsböcker och som går ut på att pumpa upp självbilden utan att ha täckning för det.

Läs mer i Dagens Nyheter. 

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2014-09-11 12:26
Självkänslan anses viktig vid schizofreni för att kunna återhämta sig och bli friskare. Det här med självkänsla kan vara svårt att få vid schizofreni, eftersom man har en hel del begränsningar i arbetsförmåga och socialförmåga.

Att vara bra på motionera som han föreslår kan vara positivt vid schizofreni, eftersom det ger dubbeleffekt.

Att veta mycket om schizofreni och mediciner är ett annat fält, som kan vara positivt och där har man ett försteg jämfört med de som är friska. Man kan säkert lätt motivera sig till detta.

Att kunna hantera sjukdomen är också säkert positivt. Om man har kontroll över sin sjukdom, så får man säkert bättre självkänsla än om sjukdomen kontrollerar dig.

Om t.ex vanföreställningar minskar så kan självkänslan öka. Att försöka få alla effektiva behandlingar kan säkert öka självkänslan.

Undvik personer, som sänker din självkänsla. Gräm dig inte över dessa personer utan avfärda dem som dumma och oförstående.

Du har inte rätt att posta kommentarer