Magnus Lindwall

Försök bli bättre på det som du tycker är viktigt i livet. Det är en nyckel till att bygga upp en stabil självkänsla, menar forskaren Magnus Lindwall.

Han är starkt kritisk till de råd som ofta finns i självhjälpsböcker och som går ut på att pumpa upp självbilden utan att ha täckning för det.

Läs mer i Dagens Nyheter.