Brittiska psykologer har kommit med en rapport Understanding Psychosis and Schizophrenia, som menar att dessa problem kan förstås, som andra psykiska besvär, som ångest och depression.

De menar att psykotiska besvär är vanligare än vi tror 25 % har besvär av paranoia, medan bara 1 % har psykos. Det finns ett spektrum från lindriga besvär till svåra och allvarliga besvär. Därför menar de att det behövs en ny behandlingsmodell för psykos, som inte enbart är baserad på medicinering.

Trauman, övergrepp och förluster spelar en viktig roll i psykos. Forskning har funnit en stark koppling mellan sättet en person tänker, känner och uppträder och om de har vanföreställningar och hallucinationer.

Med andra ord vad som händer i livet och hur man svarar på det kan bestämma om man får vanföreställningar och hallucinationer.

Psykoterapi, som KBT förordas och idag i England får bara 3-4 %. KBT mot ångest innebär en modell, som kan göra KBT:n mot psykos effektivare.

Läs mer hos The Guardian samt The Mental Elf.

Kommentarer   
Geta
#14 Geta 2014-11-30 17:28
De psykologer som jag har träffat har inte hjälpt mig så mycket som psykiatrikerna som jag träffat.
Ready
#13 Ready 2014-11-30 17:14
Citerar Admin1:
Bland allmänheten och sjukvården är det nog så, därför de kommer ju rapporter om hjärnförändringar och gener, som tyder på kroppsligt fel. Psykologerna och scientologerna kör nog på i samma spår.

Därför är det viktigt att studera hur schizofrenin förekommer hos psykologers barn och jämföra det med yrken med samma IQ. De borde ju behandla sina barn på psykologiskt rätt sätt och ge dem den perfekta psykosvården. Och att de får den psykologiska vård som de nu tycker att alla med schizofreni borde få.

Konflikten mellan psykiatrer och psykologer har förekommit hur länge som helst, men vi kan ta reda på vem som har rätt av dem genom en sådan undersökning.


Samtidigt är det ju så att psykologer är hur olika som helst och många människor utan psykologexamen kan vara ett bättre stöd än en psykolog.
Geta
#12 Geta 2014-11-30 17:06
Det är inte så vanligt att psykiatriker har schizofrena barn.
Admin1
#11 Admin1 2014-11-30 16:48
Bland allmänheten och sjukvården är det nog så, därför de kommer ju rapporter om hjärnförändringar och gener, som tyder på kroppsligt fel. Psykologerna och scientologerna kör nog på i samma spår.

Därför är det viktigt att studera hur schizofrenin förekommer hos psykologers barn och jämföra det med yrken med samma IQ. De borde ju behandla sina barn på psykologiskt rätt sätt och ge dem den perfekta psykosvården. Och att de får den psykologiska vård som de nu tycker att alla med schizofreni borde få.

Konflikten mellan psykiatrer och psykologer har förekommit hur länge som helst, men vi kan ta reda på vem som har rätt av dem genom en sådan undersökning.
Ready
#10 Ready 2014-11-30 16:41
Det är kanske så att den biologiska synen på schizofreni hela tiden vinner ny terräng.
Admin1
#9 Admin1 2014-11-30 15:17
Vanföreställningssyndrom med enbart psykos är bäst att studera om man vill förstå psykos. Schizofreni är för rörigt med så många andra saker som stör som funktionsnedsättning. När man vill förstå saker så gäller det att renodla och försöka att göra det så enkelt som möjligt för sig.
Admin1
#8 Admin1 2014-11-29 21:11
Jag var positiv till KBT, när den hade bevisad effekt mot schizofreni, men det har den inte idag. Men en ny starkare KBT befinner sig under utveckling och den är baserad på ångest KBT:n, som också verkar starkare. När den nya KBT:n har bevisad effekt, så ändrar jag mig.

Bättre idag att satsa på patientutbildning, familjeutbildning och metakognitiv terapi.

Psykologernas stora roll idag är att diskutera vanföreställningar och röster för nyinjuknande på avdelningar, så de slipper grubbla Va fan är det här.
Ready
#7 Ready 2014-11-29 21:05
Admin,

Jag trodde du var positiv till KBT.Har du ändrat dig på den punkten?
Admin1
#6 Admin1 2014-11-29 20:57
Only a fool can understand psychosis and schizophrenia.

De tycker att psykos inte finns för att 25 % av vanliga människor kan ha psykotiska symptom. Ungefär som att ingen har diabetes för att vanliga människor har också blodsocker.

Paranoia är grunden till psykos och är en allvarlig version av misstänksamhet, som säkert har ett överlevnadsvärde, men som inte är bra när den blir för kraftig och felaktig.

Sedan pratar de om KBT mot schizofreni som antagligen saknar effekt och särskilt som psykosförebyggande. Sedan glömmer de att KBT är dyr 15000 kr, medan antipsykotika kan vara billiga i mitt eget fall 500 kr per år.

Hade förväntat mig diskussion om likheter mellan schizofreni, depression och ångest. Både ångest och depression är vanliga vid schizofreni, så släktskap kan finnas. Symptomen kan också likna varandra - ångest kan ses som en lindrig vanföreställning och de negativa automattankarna vid depression påminner om röster.
Ready
#5 Ready 2014-11-29 20:17
Citerar Geta:
Det är vanligt att personer med egna psykiska problem gärna söker sig till vården för att förhoppningsvis bota sina egna tillkortakommanden.


Ja, och det är patienterna som får betala priset för deras självterapi.

Du har inte rätt att posta kommentarer