Brittiska psykologer har kommit med en rapport Understanding Psychosis and Schizophrenia, som menar att dessa problem kan förstås, som andra psykiska besvär, som ångest och depression.

De menar att psykotiska besvär är vanligare än vi tror 25 % har besvär av paranoia, medan bara 1 % har psykos. Det finns ett spektrum från lindriga besvär till svåra och allvarliga besvär. Därför menar de att det behövs en ny behandlingsmodell för psykos, som inte enbart är baserad på medicinering.

Trauman, övergrepp och förluster spelar en viktig roll i psykos. Forskning har funnit en stark koppling mellan sättet en person tänker, känner och uppträder och om de har vanföreställningar och hallucinationer.

Med andra ord vad som händer i livet och hur man svarar på det kan bestämma om man får vanföreställningar och hallucinationer.

Psykoterapi, som KBT förordas och idag i England får bara 3-4 %. KBT mot ångest innebär en modell, som kan göra KBT:n mot psykos effektivare.

Läs mer hos The Guardian samt The Mental Elf.