depression

Hot mot patientsäkerheten. I Sverige får i princip vem som helst försöka bota svåra psykiatriska sjukdomar som schizofreni och bipolaritet – med vilka metoder som helst.

Det är dags att även psykiskt sjuka får skydd i lagen.

Enbart legitimerad personal ska få behandla psykiatriska diagnoser, skriver läkare, psykologer och debattörer.

Läs mer i Dagens Nyheter.