Den första metaanalysen av de studier på KBT-p (KBT mot psykos), som gjorts fann att livskvalitén förbättrades inte, inte heller minskade påfrestningar och bara en liten tillfällig förbättring i funktionsförmåga sågs för individer med schizofreni.

Läs mer hos MedicalXpress.

Tidigare har en annan utvärdering av KBT-p kommit fram till liknande negativa resultat.

Läs hela artikeln hos BMC Psychology.

KBT mot psykos bör ej användas skriver The Conversation.