För bäst och effektivast behandling av psykisk ohälsa ska patienter behandlas av personal med bäst kompetens i sammanhanget.

Många gånger är det psykoterapeuter som är bäst lämpade, men vårdcentralerna i VG region har bara krav på att tillhandahålla psykologer.

Gör om riktlinjerna, skriver en lång rad psykoterapeuter.

Läs mer i GP.