Open Dialogue behandlingen startade i Finland på 80-talet och är en återhämtningsinriktad samtalsbehandling vid psykos, där också familjen deltar.

Behandlingen sas vara extremt effektiv, men effekten har ifrågasatts.

23 studier har gjorts på Open Dialogue behandlingen, men utvärderingen av dessa visade att högkvalitativa studier och utvärderingar saknas.

De flesta studier hade metodfel (bias) och höll låg kvalité. Få studier mätte också om deltagarna fullgjorde hela behandlingen.

Behandlingen har fortfarande obevisad effekt.

Läs mer hos The Mental Elf.