En svensk avdelning av International Society for the Psychological treatments of Schizophrenias and other psychoses (ISPS) är under bildande. Ett 35 tal psykologer, psykoterapeuter och forskare träffades i april för att dra upp riktlinjerna för den svenska avdelningen.

Fyra verksamhetsområden identifierades:
Psykoterapeutisk behandling. Hur stödja och bidra till utbildningen i psykosområdet.
Kunskapsinsamling och tillämpning och integrering med biologisk behandling.
Personalstöd. Hur skapa vårdteam runt patienten.
Vårdorganisation för bästa vårdresultat.

Professor Johan Cullberg sitter i styrelsen för den internationella delen av ISPS, där en norrman är ordförande. Det är positivt att en förening bildas nu när kognitiv beteendeterapi skall användas vid schizofreni.

Källa:

Psyche n:o 4, 2002
Psyche utges av psykiatrisjuksköterskornas förening.

Du har inte rätt att posta kommentarer