Ulrika Westerberg

Efter flera sexuella övergrepp och ett flertal olyckor med fysiska besvär som följd har jag inte behandlats med rätt insatser.

Jag är terapiresistent och har prövat allt från biverkningsstinn medicinering med antidepressiva till neuroleptikapreparat.

Min kropp reagerar ständigt på möjliga hot 24-7, och mitt vardagliga liv har krympt.

Jag undviker grupper av främlingar, miljöer med flera ljudkällor och andra stressande faktorer, såsom människor som inte har förståelse för mina begränsningar, våld på film eller nyheter.

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2019-11-04 17:34
Om man är behandlingsresistent kan det vara klokt att försöka få remiss till universitetsklinik. Nya behandlingar är ofta oprövade och oftast inte så bra som de verkar. Mot PTSD finns en app PTSDCoach som är bra och gratis.

Läs här:
http://www.viska.se/sjalvhjalp-2/sjalvhjalpsrad/5778-aterkommande-stressande-skrack-ptsd
Geta
#1 Geta 2019-11-04 15:37
Äntligen har hon hittat något som hjälper efter att i många år klagat på psykiatrins okunskaper.

Du har inte rätt att posta kommentarer