Under femton år gick Mikael Wiehe regelbundet i psykoterapi.

Det hängde delvis ihop med hans rädsla för närhet, och terapin hjälpte honom att släppa en del på rädslorna.

Men musiken och skrivandet har betytt minst lika mycket för att förstå sig själv, säger han.

Läs mer hos RSMH.