Psykoterapi framförs ibland som lösningen på psykiska sjukdomar.

Men 40 % kommer inte till de första terapisessionerna.

En metanalys av studier som studerat avbrotten visade att orsaken var flera. De tyckte att behandlingen inte passade deras besvär, att få psykvård kunde få negativa konsekvenser eller bristande förtroende för psykoterapi eller terapeut.

Läs mer hos The Mental Elf.