Färre vänder sig till en psykoterapeut än för 20 år sedan.

Amerikansk data pekar också på att fler betalar för medium och healer än för psykologbesök.

Kanske kan misstron mot samtalsterapi delvis förklaras med ett stort antal dåliga psykologer, skriver Isabelle Ståhl.

Läs mer i Dagens Nyheter.

Kommentarer   
Geta
#3 Geta 2022-06-24 12:19
Jag tror att många vill gå i samtalsterapi som komplement till mediciner men de har inte möjlighet att få det i dagens läge. Det prioriteras inte. Det biologiska synsättet dominerar fortfarande.
Geta
#2 Geta 2022-06-22 18:02
Psykoterapin som jag fick på 1980-talet var det bästa som hänt mig. Var inte van vid att någon var intresserad av vad jag tänkte på och att få response.
Admin1
#1 Admin1 2022-06-22 15:23
Nedgången var 33 % i USA, men där får man nog betala psykoterapin själv och eftersom den är dyr och långvarig kan kostnaden bli stor. Troligen har psykoterapi varit en besvikelse för vissa i USA. Medier och healing är antagligen mycket billigare. I Sverige är nog psykoterapin ofta subventionerad till vårdtaxa och då är kostnaden inte lika betungande.

Du har inte rätt att posta kommentarer