Open Dialogue behandlingen startade i Finland på 80-talet och är en återhämtningsinriktad samtalsbehandling vid psykos, där också familjen deltar.

Behandlingen sas vara extremt effektiv, men effekten har ifrågasatts.

23 studier har gjorts på Open Dialogue behandlingen, men utvärderingen av dessa visade att högkvalitativa studier och utvärderingar saknas.

De flesta studier hade metodfel (bias) och höll låg kvalité. Få studier mätte också om deltagarna fullgjorde hela behandlingen.

Behandlingen har fortfarande obevisad effekt.

Läs mer hos The Mental Elf.

För bäst och effektivast behandling av psykisk ohälsa ska patienter behandlas av personal med bäst kompetens i sammanhanget.

Många gånger är det psykoterapeuter som är bäst lämpade, men vårdcentralerna i VG region har bara krav på att tillhandahålla psykologer.

Gör om riktlinjerna, skriver en lång rad psykoterapeuter.

Läs mer i GP.

Psykiatri Nordväst i Stockholm inför en fyra dagars-terapi för patienter med tvångssyndrom med start denna månad.

Metoden är utvecklad av två norska psykologer.

Läs mer i Dagens Medicin.

Carina Håkansson, Fil.Dr, psykoterapeut

Första arbetsdagen efter semestern och redan tre telefonsamtal från förtvivlade föräldrar.

”Varför finns ingen annan hjälp för min son än medicinering”, undrar en pappa.

Läs mer hos ETC.

Snart kan personer med dysmorfofobi (inbillad fulhet) och tvångssyndrom (OCD) få hjälp över internet.

Behandlingen kommer att vara tillgänglig för patienter i hela landet, men det första bedömningssamtalet sker på plats på mottagningen i Stockholm.

Preliminär start för de nya internetbehandlingarna är den 17 september.

Läs mer i Dagens Medicin.

Den första metaanalysen av de studier på KBT-p (KBT mot psykos), som gjorts fann att livskvalitén förbättrades inte, inte heller minskade påfrestningar och bara en liten tillfällig förbättring i funktionsförmåga sågs för individer med schizofreni.

Läs mer hos MedicalXpress.

Tidigare har en annan utvärdering av KBT-p kommit fram till liknande negativa resultat.

Läs hela artikeln hos BMC Psychology.

KBT mot psykos bör ej användas skriver The Conversation.