Brittiska psykologer har kommit med en rapport Understanding Psychosis and Schizophrenia, som menar att dessa problem kan förstås, som andra psykiska besvär, som ångest och depression.

De menar att psykotiska besvär är vanligare än vi tror 25 % har besvär av paranoia, medan bara 1 % har psykos. Det finns ett spektrum från lindriga besvär till svåra och allvarliga besvär. Därför menar de att det behövs en ny behandlingsmodell för psykos, som inte enbart är baserad på medicinering.

Trauman, övergrepp och förluster spelar en viktig roll i psykos. Forskning har funnit en stark koppling mellan sättet en person tänker, känner och uppträder och om de har vanföreställningar och hallucinationer.

Med andra ord vad som händer i livet och hur man svarar på det kan bestämma om man får vanföreställningar och hallucinationer.

Psykoterapi, som KBT förordas och idag i England får bara 3-4 %. KBT mot ångest innebär en modell, som kan göra KBT:n mot psykos effektivare.

Läs mer hos The Guardian samt The Mental Elf.

Thomas Quick

Än i dag finns terapiformer som liknar dem som Thomas Quick behandlades med. Ibland leder vården till att patienten mår sämre än tidigare.

Socialstyrelsen vill nu undersöka möjligheterna att upptäcka metoder som kan vara direkt skadliga.

Läs mer i Dagens Nyheter. Tack Geta för tipset!

Geta

Magnus Lindwall

Försök bli bättre på det som du tycker är viktigt i livet. Det är en nyckel till att bygga upp en stabil självkänsla, menar forskaren Magnus Lindwall.

Han är starkt kritisk till de råd som ofta finns i självhjälpsböcker och som går ut på att pumpa upp självbilden utan att ha täckning för det.

Läs mer i Dagens Nyheter. 

I världens bästa vetenskapliga tidskrift Nature föreslås att effekterna av psykologiska behandlingar skall undersökas ungefär på samma sätt som man gör idag med psykofarmaka för att ta reda på i mer i detalj hur psykoterapin utövar sin effekt i själva hjärnan.

De psykologiska behandlingar som har bevisad effekt ger dock bara symptomminskning hos ungefär 50 %, så det finns utrymme för förbättringar om man vet mer om hur effekten uppstår.

Arbetet bör ske i 3 steg:

1. Ta reda på hur dagens psykologiska behandlingar verkar

2. Förbättra psykologiska behandlingar och skapa nya

3. Skapa samarbete mellan kliniska forskare och labbforskare.

Läs mer i Nature.

Introduktionsvideon, men det finns 5 till

Schizophrenia.com har en sida med videos om behandling med KBT mot schizofrenisymptom, som röster, vanföreställningar och negativa symptom.

KBT rekommenderas av många för att minska schizofrenisymptom inklusive Socialstyrelsen.

I år har kommit en utvärdering, som hävdar att KBT ger knappt någon effekt vid schizofreni.

Samtidigt så befinner sig en starkare KBT mot schizofreni under utveckling, som verkar inte bara ha effekt mot symptom utan också minska psykoser, vilket den gamla KBT:n inte klarade.

Se videona hos Schizophrenia.com.

Det finns strikta regler för vilka fysiska diagnoser man inte får behandla om man inte har rätt kompetens, men psykiskt sjuka, exempelvis personer med självmordsrisk, skyddas inte från kvacksalvare. 

Finns exempel på sådan terapi, som kostat 100000 kr.

Vi kräver en lagändring som förbjuder olegitimerad personal att behandla svår psykisk sjukdom, skriver 20 psykologer, politiker och organisationsföreträdare.

Läs mer i Dagens Nyheter.