Vaccinationen av sjukvårdspersonal vilar enligt Folkhälsomyndigheten på principen att inte riskera att smitta sköra patienter.

Vi anser att psykiatrins sköra patienter är lika värda att skydda som övriga patienter, skriver specialistläkarna i psykiatri Hanna Kataoka och Lydia Melchior.

Läs mer i Göteborgs-Posten.

Den psykiatriska akutmottagningen i Kristianstad har inte tillräcklig läkarkompetens på plats dygnet runt eftersom det vid vissa tidpunkter endast finns icke legitimerade läkare på plats.

Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg i ett beslut.

Läs mer i Läkartidningen.

Många som arbetar på LSS-boenden för barn, unga och vuxna saknar grundkompetens inom vård och omsorg – trots att Socialstyrelsen rekommenderar sådan.

Det visar en kartläggning som myndigheten gjort.

Flera insatser behövs för att höja kompetensen och minska risken för tvångs- och begränsningsåtgärder.

I rapporten föreslås därför ett kompetenslyft.

Socialstyrelsen kommer även att se över möjligheten att införa krav på personalens utbildning.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Kan vara där apparna behövs, då bara 4 % av brukarna använder sina psykappar en längre tid.

En klassisk fälla för psykiatriskt tänkande är uppdelningen gener–erfarenheter (arv–miljö) och biologi–psykologi (kropp–själ).

Antingen/eller frestar till den ena eller andra ensidigheten.

Rådande paradigm har skiftat fram och tillbaka mellan generationerna.

För närvarande står biologi och gener i förgrunden medan psykologiska och sociala aspekter undervärderas.

Balans är nödvändig. Nu saknas den

Läs mer i Läkartidningen.

Vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa måste hålla ihop.

Så ser det inte alls ut idag trots flera lagar om samverkan.

Men det finns ljuspunkter, där olika huvudmän samarbetar för den enskildes bästa.

Läs mer hos RSMH.

Barbro Hejdenberg Ronsten

Vi kräver bättre vård och mer förebyggande insatser när det gäller psykisk ohälsa bland kvinnor, skriver Barbro Hejdenberg Ronsten, Christina Allaskog och Alexandra Charles von Hofsten i Sydsvenskan inför internationella kvinnodagen.

Läs mer hos RSMH.