Mer än 40 procent av de patienter som vårdats för schizofreni i Gävleborg återinskrivs i slutenvården inom ett halvår efter utskrivningen.

Andelen som återinskrivs i Gävleborg är därmed den största i landet.

Det visar statistik från Sveriges kommuner och landstings som ”P4 Kollar sjukvården” tagit del av.

Läs mer hos Sveriges Radio.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2013-10-09 15:13
Vanligaste orsaken till inläggning är avbruten medicinering. Sedan kan man vara inlagd ofta om antipsykotikan inte ger effekt. Psykiatrin måste bli bättre på att upptäcka utebliven effekt, vilket kan visa sig som symptom och täta inläggningar. Sedan en annan orsak kan vara att de inte fått psykosociala behandlingar som minskar psykosrisken som patientutbildning och familjeutbildning. Det troligaste är att vården brister snarare än eftervården. Kamske borde fler där ha depåinjektioner t.ex.

Du har inte rätt att posta kommentarer