Vi har en trist trend i Sverige.

En trend som hållit i sig oavsett kulör på vår regering.

Barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat under såväl 1990-talet som 2000-talet och den statistik som finns så här långt för 2010-talet tyder på en fortsatt ökning.

Socialstyrelsen har tagit fram siffror som man presenterade i våras där 7 procent av all unga män i Sverige mellan 18 och 24 år visar sig ha haft någon form av kontakt med psykiatrisk öppen- eller slutenvård, eller använde psykofarmaka.

Motsvarande siffror för unga kvinnor var 10 procent.

Läs mer i RSMHBloggen.

Du har inte rätt att posta kommentarer