De enda i vårt land som efter föräldrahemmet bor på en institution resten av sitt liv är de 23 000 som bor i en gruppbostad med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Deras livsvillkor är i alla avseenden reglerade av oss andra medborgare, bland annat deras hälso- och sjukvård.

 Socialstyrelsens undersökningar tyder på att de får en sämre sjukvård.

Läs mer i Läkartidningen.

Kommentarer   
Admin1
#4 Admin1 2013-12-04 16:19
Tror att de på gruppboende kan ha svårigheter att kommunicera sina problem och att de kan vara svåra att upptäcka för personalen som saknar kompetens att upptäcka kroppsliga sjukdomar. Kanske måste man ha en specialutbildad sjuksköterska på just den typen av problematik bland personalen på varje gruppboende.
Geta
#3 Geta 2013-12-04 16:07
Kan undra vad det finns för dold prioritering inom sjukvården. Kan det handla om vilken nytta man förväntas göra i samhället.
Admin1
#2 Admin1 2013-12-04 15:56
Ett sätt att förbättra den kroppsliga vården på gruppboendena vore att kräva att kommunernas chef för gruppboendena skall minst ha sjuksköterskekompetens. Bra om i alla fall chefen är sjukvårdskunnig och få in det tänket i organisationen :-)
Geta
#1 Geta 2013-12-04 15:33
Tänk att han är aktiv fortfarande.

Du har inte rätt att posta kommentarer