Sanningen är att det inte existerar någon kunskapsrevolution inom psykiatrin.

Man vet inte mycket mer om orsakerna nu, än för 20-30 år sedan, och inga nya, revolutionerande behandlingsmetoder har införts.

Den främsta förändringen handlar om tron på en revolution, som i sin tur har drivit psykiatrin djupt in i läkemedelsindustrins bedrägliga kemikalievärld.

Kejsaren är naken!

Läs mer i RSMHBloggen.