Anders Printz

Anders Printz. Psykiatrins kronprins?

Den tidigare psykiatrisamordnaren Anders Printz tycker att det krävs ett omtag för psykiatrin i Sverige med mer fokus på patienterna.

Och chefer i landstingen måste börja ta frågorna på större allvar, menar han.

Som förslag nämner han mobila insatser och internetbaserad vård.

Även de sjukhusinsatser som finns behöver en översyn menar han.

Läs mer i Dagens Medicin.

Han uttalar sig i Sveriges Radio också. Tack Geta för den!

Kommentarer   
Admin1
#7 Admin1 2016-09-22 13:15
Det positiva med hans förslag är att han inte vill ha fler vårdplatser utan vård i hemmet. Sedan vill han ha vårdplanering dvs att man får tillsammans med psykiatrin komma fram till hur ens vård skall vara. Egentligen skall vårdplanering göras idag redan inför utskrivning. Tyvärr är det så att symptom och även diagnos kan variera över tiden. Psykiska sjukdomar är inte riktigt konstanta.
Ready
#6 Ready 2016-09-21 23:23
Jag tror ju att ett psykosocialt synsätt kan verka för ett mer humanistiskt sätt att se på psykisk sjukdom och livet i stort. Men det som är avgörande måste vara sanningen.
björk
#5 björk 2016-09-20 14:30
Skön kille. Bara på de menat.
Att hen verkar hederlig. En del
bus i görningen allmänt. Men hen
bryr sig inte om norm.
Intrycket verkar styggelsefritt . :-)

(skön kille)
Geta
#4 Geta 2016-09-19 21:55
Läkaren som jag träffade i våras sa att alla klarar inte psykoterapi kognitivt.
Admin1
#3 Admin1 2016-09-19 21:53
De försökte stoppa honom från att få professuren. Men samtidigt så är det inte bevisat att psykoterapi utom KBT har effekt. Psykoterapi har också begränsningar vid schizofreni på grund av kognitiva problem. Är man svårt sjuk och handikappad tvivlar jag på effekt alls.
Geta
#2 Geta 2016-09-19 21:37
Jag tyckte att Johan Cullberg var så klok, men han fick så mycket kritik från renodlat biologiskt inriktade läkare. Vad jag vet så finns det ingen psykiater idag av hans kaliber.
Admin1
#1 Admin1 2016-09-19 20:10
Det är svårt att förändra psykiatrin nu på grund brist på psykiatrer. Om man skall förändra så skall det göras gradvis. Det man bör göra är att satsa på psykosociala behandlingar, som inte kräver psykiatrer. Idag får 10 % med schizofreni de psykosociala behandlingar de borde ha och om de höjs till 100 % halveras säkert psykoser och inläggningar.

Psykiatrerna kan göra en förändringsinsats erbjuda nyinsjuknade gratis depåinjektion med Abilify Maintena. Det är mest nyinsjuknade som blir inlagda på grund av medicinavbrott.

Efter dessa insatser, så får klinikerna mer resurser och då finns möjlighet att förändra andra saker. Bättre missbruksvård t.ex Mer ACT-team som ger vård i hemmet för de svårast sjuka. Att förändra 100 olika saker på en gång funkar inte.

Du har inte rätt att posta kommentarer