Gunnar Moustgaard, Medicinsk rådgivare och läkemedelsansvarig läkare Psykiatri Skåne

Sjukvården bär ett stort ansvar gällande att upptäcka kroppslig ohälsa hos de med psykisk ohälsa, skriver Gunnar Moustgaard vid Region Skåne.

Patienter med dessa sjukdomar lever ett mera utsatt liv än befolkningen i genomsnitt, bland annat när det gäller rökning, matvanor, droganvändning och benägenhet att söka vård.

Det ligger i sjukdomarnas natur och är inget som individen kan lastas för.

Läs mer i Kvällsposten.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-10-17 12:15
Clozapine/Leponex ger ganska stor viktökning och därför trodde man att dödligheten skulle öka av preparatet. När man undersökte saken, så minskades överraskande dödligheten av Clozapin.
Antipsykotika sänker dödligheten med 15 %. Det är större risk att man dör utan antipsykotika än med. Om inte psykiatrin erbjuder hälsokoller kan man ringa vårdcentralen och be om blodprov för att kolla efter diabetes mm och mäta blodtrycket.

Du har inte rätt att posta kommentarer