Den psykiatriska heldygnsvården i Sverige måste utveck­las.

I en ny undersökning som omfattar ­samtliga landsting framkommer en dyster bild som förstärker ­intrycket av förvaring snarare än behandling, skriver debattörer från Svenska Psykiatriska Föreningen.

Läs mer i Svenska Dagbladet.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-10-26 19:00
På rättspsyk med medelvårdtid på 5 år finns möjlighet att ge behandlingar av olika slag. Tvångsvård med medelvårdtiden 3 månader finns också chans att ge andra behandlingar. Men 75 % på rättspsyk och tvångsvård har missbruk mot 25 % normalt för schizofreni. Så för dessa två grupper verkar missbruksvård lämpligast.

Frivillig vård verkar pågå från några dagar till en månad. Finns inte så mycket tid för behandlingar. Kanske skall man satsa på att försöka finna orsaken till återfallet. Miljöfaktorer triggar ofta psykoser. Kanske bäst att vårdplanera och kartlägga behovet av andra behandlingar, som öppenvården får ge, Psykosociala behandlingar kan ta ett halvår t.ex. Så länge är man inte inlagd.

Du har inte rätt att posta kommentarer