Henrik LarssonFredrik Gothner

Henrik Larsson och Fredrik Gothnier från RSMH. Varför inte smälla till med Jim Carrey, som psykiater?

Idag talar man om mediciner, olika terapier och om att det ska finnas evidens på alla dessa behandlingar. 

Märk väl att en terapi blir mer legitim på antalet utvärderingar som gjorts och inte på hur dessa har utfallit.

Om man ser tillbaka på hur olika psykodynamiska terapier har utvärderats så finner man att relationen mellan psykolog och behandlare är viktigare än den metod som användes i terapin. 

Samma sak gäller för KBT-metoder där klienten själv får gradera sina framgångar med att lära sig hantera en specifik traumatisk situation, som till exempel att i små steg besegra den sociala fobin som uppstår då klienten skall åka tunnelbana.

Läs mer i RSMHBloggen.