Den ojämlika tillgången till kognitiva hjälpmedel som föreligger i Sverige är ett brott mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skriver företrädare för 15 olika organisationer.

Läs mer i Dagens Medicin.

Kommentarer   
Admin1
#3 Admin1 2016-10-31 15:04
Just nu verkar gymmande eller jogging 120 minuter per vecka vara bästa sättet att förbättra kognitiva förmågan. En för bättring fås med kanske 40 %. Hjälpmedel kan också vara bra. Viktigast är nog hjälpmedel för att underlätta att medicinen tas dvs påminnelser. Tidsuppfattningen kan vara störd vid schizofreni och det finns ett hjälpmedel mot det som kallas Timstock. Frågan är om inte apoteken skulle få skriva ut läkemedelshjälpmedel.
Admin1
#2 Admin1 2016-10-27 22:21
Det går att spara pengar med hjälpmedel också för vård är dyrt. Kan man spara in en plats på gruppboende, så har man tjänat 500000 kr per år. Men det gäller att hjälpa rätt personer.
Geta
#1 Geta 2016-10-27 19:32
När jag jobbade som distriktsarbetsterapeut var chefen på Hjälpmedelscentralen noga med att vi inte lämnade ut för många och för dyra hjälpmedel. Då var inte de kognitiva hjälpmedlen som finns idag uppfunna.

Du har inte rätt att posta kommentarer