Hannes Qvarfordt.

Hannes Qvarfordt. I USA finns nästan bara privatvård bedrägerierna är 10 % av totalkostnaden för vård, mediciner mm

Mycket förenklat att varor och tjänster fritt tävlar med varandra om sina köpare och användare.

Det är ett mycket effektivt system för att stimulera utvecklingen av goda varor och tjänster.

Effektivt, men inte helt idealiskt, eftersom det också stimulerar snabba genvägar, genom fusk och bedrägerier. 

Läs mer i RSMHBloggen.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-11-30 20:02
Vissa saker borde förstatligas, som assistansverksamheten för 36000 kostar lika mycket som läkemedlen till alla svenskar. Här kunde staten göra det billigare med arbetskraft som har svårt att få jobb. Kanske skulle de som går ner i assistenstimmar få behålla en del av pengarna för att spara. Nackdelen med offentlig verksamhet är att man vill inte spara. Man använder sällan lönebidragsanställda, som privata marknaden ofta gör. Men fusket kan ligga på 10 %, så privat verksamhet bör helst ge minst 10% i effektivitetsvinst. Om man ser på privata gruppboenden, så är de bättre än kommunala för privata har kvalitetskrav, som inte kommunala gruppboenden har enligt Socialstyrelsen.

Du har inte rätt att posta kommentarer